Styret

Oslo Rasekattklubb

Åsvegen 342

2033 Åsgreina

Organisasjonsnummer: 913 301 048

Formann

Anne Hoffsbakken
Åsvegen 342
2033 Åsgreina
Mobil: 0047 95 92 03 60
E-mail: godis2@online.no
 

Nestformann

 
Bente Gretland
Bård Skolemesters vei 22
0590 Oslo
Mobil: 0047 93 80 86 62
E-mail:
 

Sekretær

Wibekke Berge
Liastrando 341
5694 Onarheim
Mobil: 0047 95 76 80 62
E-mail: wibekke_berge@yahoo.no
 

Kasserer

Thea Marie Livgard
Dr. Dedichensvei 100
0675 Oslo
Mobil: 0047 92 66 30 17
E-mail: thea.livgard@gmail.com
 

Styremedlem

Ruth Gustavsen
Gråsteinveien 4
1487 Tøyenhaugen
Hjemmetelefon: 0047 67 07 63 11
Mobil: 0047 90978602
E-mail: rutgust@online.no
 
Anja Iren Pedersen
Skullerudbakken 26A
1189 Oslo
Mobil: 0047 92 64 99 78
E-mail: anjaped@online.no
 

Varamedlem

Astrid Nygård
Espen Ahlsen
 
 

Utstillingssekretær

Anne Hoffsbakken
Åsvegen 342
2033 Åsgreina
Mobil: 0047 95 92 03 60
E-mail: godis2@online.no
 

Stambokfører

Anne Hoffsbakken
Åsvegen 342
2033 Åsgreina
Mobil: 0047 95 92 03 60
E-mail: godis2@online.no