Priser

Hva koster ting i ORKK?

Det må ligge ved kvitteringer for at alt er betalt, før papirer blir utstedt.

Klubbens kontonummer er: 1503 45 27749

Husk å merke alle innbetalinger med hva det gjelder.

Gjeldende priser i 2020

  • Medlemskap: 350 kr
  • Familie-/støttemedlem: 175 kr
  • Stamnavn: 575 kr (Overføring fra andre forbund: 150 kr)
  • Stamtavler: 250 kr
  • All endring på stamtavler (kopi av stamtavle/dublettstamtavle, fargeendring, fjerning av avlsforbud o.l.): 250 kr
  • Omregistrering: 250 kr
  • Transfer: 125 kr
  • Huskattbevis: 125 kr
  • Registrering til Årets katt: 50 kr