Historikk

Oslo Rasekattklubb er en klubb for alle kattevenner.

Klubben ble stiftet i 1971, og var frem til januar 2010 en IDP-klubb.

Klubbens formål er å arbeide for alle katters helse og velferd, samt fremme kjennskap til kontrollert avl og oppdrett. Dette søkes oppnådd på medlemsmøter, ved diskusjoner og foredrag, utstillinger og anskaffelse av faglitteratur.

Er du interessert i klubben vår, kan du henvende deg til en i styret.