Pga koronapandemien ser vi oss nødt til å avlyse utstillingen vår i 2020.

Det er enda for mye usikkerhet om hvordan verden ser ut resten av året, og vi kan ikke være sikker på at vi kommer til å kunne overholde smitteverntiltakene under utstillingen. Vi er avhengig av utenlandske dommere og utstillere, og det er umulig å si  hvordan det er med grensepasseringer og karantener når august kommer.

Vi satser på at 2021 blir et bedre år, og at alt blir som normalt da.