Det har vært diskusjon om «håndheving» av reglene når det gjelder Veteranklassen. SNRF har skrevet et skriv med informasjon de har fått fra WCF, og hvordan de vil gjennomføre dette på utstillingene fremover. Vi kommer til å følge samme linje, som SNRF. Vi linker her til ovennevnte skriv.