Vedrørende regel om gentest på Scottish Fold/Straight.

Etter styremøte 9. September 2018, ble det besluttet å fjerne omtalte regel.

Årsaken til det, er at det har vært misforståelse om hva denne testen egentlig tester. Etter å ha rådført oss med UC Davis, har vi fått klarhet i at denne testen kun tester om katten blir Fold eller straight, og at man ikke kan lese ut av denne testen om katten har større eller mindre sjans for OCD eller andre sykdommer. Det vil likevel være større sjans for alvorligere sykdomsforløp for en katt som er dobbeltbærer av Fold-genet. Siden vi har en regel om at det ikke er lov å parre to Folder, vil norskfødte Folder ikke kunne være dobbeltbærere. Straighter har ikke dette genet.

Vi vil likevel anbefale å teste importer, om de er dobbelt eller enkeltbærere. Dette pga at vi vet at det i enkelte tilfeller kan være juksing med stamtavler, og at foreldrene ikke nødvendigvis er de som er oppgitt i stamtavlen.